2015. november 12., csütörtök

Átkelés a tó fenekén

Szerb csapatok az albániai Vezír hídnál 1915 novemberében

Annyian intettek, hogy ezen a határon már ne lépjünk át, és hogy felejtsük el a törzsi területeket, ahol bármi megtörténhet velünk, és még csak meg sem tudják hozzátartozóink, hogy most tagadhatatlanul némi lámpalázzal hagyjuk el Koszovót, és gördülünk át Albániába. Azt is mondták hozzáértők, akik évek óta laknak Tiranában, hogy a mirdita albánok területén nem vezet át autóút, csak öszvércsapás, de ha mégis megkísértjük az átkelést, hát lelkünk rajta.
Akkor lelkünk rajta, mivel nincs más út, a hadifoglyoknak sem volt. Megyünk, amerre őket terelték 1915 novemberében.

Súlyos felhők ereszkednek a hegyek közé, amint elhagyjuk Prizrent, s az értelmezhetetlenül széles és remek minőségű úton elindulunk a Drin völgyében. Ez a folyó kísérte a hadifoglyokat is az erőltetett menet legrettenetesebb napjaiban, s haladt át velük együtt a harcias albán klánok területein, ahol a betolakodó nem sok jóra számíthatott. Főleg, ha a gyűlölt szerbek kíséretét „élvezte”.
A remek albán sztráda néhány órán belül Tiranába repítene a korábban legalább tízórányi, lelket is kirázó autózást felváltva, ám mi gyorsan letérünk róla, és az albán–koszovói határ közelében fekvő Kukës városánál a legpesszimistább forgatókönyv látszik megvalósulni, ahogy az emberi fogalmakkal leírható út egyik pillanatról a másikra megszűnik.


Utunk az albán hegyvidéken


Míg Koszovóban hathatós segítséget kaptunk a magyar nagykövetségtől, valamint a magyarul remekül beszélő koszovói albán Bexhet Bllaca és Aghim Rama úrtól, addig Albániában kizárólag magunkra vagyunk utalva. Valamint a „békebeli” szovjet katonai térképekre, amelyek még mindig a legalkalmasabbak arra, hogy akár a száz évvel ezelőtti albán tájakon is elkalauzoljanak bennünket. Különösen igaz ez a Fekete-Drin völgyére, amely európai értelemben ma is „vad és civilizálatlan” törzsi területnek számít, ahol a kisebb falvakhoz sokszor nem is vezet feltérképezhető út. Márpedig mi ilyen kis falvakat akarunk felkeresni…

Albán férfi szamarával Kukës közelében. Fotó: Major Anita

Ahogy átlépünk az albán határon, rögtön mély vízbe kerülünk: minden körültekintő tervezésünk ellenére behajtunk Kukës sötét, sáros, hepehupás, nyomasztó piacára, ahol ingerült emberek árulják nyomorúságos portékáikat: hatalmas bádogedényeket, ócska kínai ruhákat; vagy kecskéket húznak-vonnak az utcákon, miközben hatalmas Mercédeszek és teherautók igyekeznek átkelni a gödrökön, egymást és az árusokat kerülgetve. Valóságos Albánia-közhelygyűjtemény testesül meg a szemünk előtt. Megyünk, amerre látunk, autós navigációnk csődöt mond. Olyan ez a település, mint egy romániai város sok évtizeddel ezelőtt: nyomorúságos lakótelep, előtte hatalmas felvonulási tér, amelyen értelmetlen ívekben fordulnak az autók, de egykor bizonyára egész hadsereg kényelmesen elfért rajta. Kukës mindazt a bizarr csúfságot magába foglalja, ami a halott kommunista diktátor, Enver Hodzsa Albániája. Aztán új mecsetek, templomok, múzeumok. A lakótelep előtt kávéházsor, közöttük meghökkentően modern stílusúak is, és többnyire mind nagyon tiszta.
A város drámai fordulat színtere volt száz évvel ezelőtt, 1915. november 12-én, amikor Prizrent elhagyva még aznap este megérkezett ide a fogolysereg éle, az osztrák–magyar tisztek csoportja. A település határában, a Fekete- és a Fehér-Drin összefolyásánál, Ljumkulánál veszett el ugyanis minden remény. Itt nyílt meg a havasokba vezető út, amelyre elég volt csak egy pillantás vetni, hogy a foglyok lábából kiszálljon az erő, a szerb hadsereg pedig hanyatt-homlok nekikezdjen nehézfegyverzete elpusztításának. Ljumkulánától, a hegyek lábától nem mehettek tovább a lövegek, a trénkocsik, úgyhogy amit a katonák nem törtek össze vagy ástak el, azt felgyújtották, összehasogatták, a folyóba lökték, semmi ne kerüljön az ellenség kezébe.

Feltorlódott szerb trén az albán hegyek lábánál.
Forrás: Ratni Album, 1914–1918, Belgrád, 1926 

A menekülő szerb előkelőségeknek, magas rangú tiszteknek is le kellett szállniuk kocsijukról, s az apostolok lován folytathatták az utat. Hólepte, rongyos tömegek kígyóztak a törökök építette, kegyetlenül meredek ívű Vezír híd előtt. E szívszorító kép, Szerbia futásának emblémája aztán francia plakátokon, nyugati lapok címoldalán, háborús képeslapokon jelent meg. A híd lefagyott kövezetén hadifogoly, katona, menekülő civil, de még Péter király és udvartartása is csak csoszogva, egymást átkarolva tudott átkelni, nehogy a jeges folyóba zuhanjon. A túloldalon könnyes szemmel, öklüket rázva búcsúzkodtak a szerbek hazájuktól. A foglyok teleszívták tüdejüket a hószagú albán levegővel, és úgy érezték, ezen a hídon át más világba kerültek.
Így is lett nagyon hamar.Átkelés a Vezír híd meredek, lefagyott ívén.
Forrás: Ratni Album, 1914–1918, Belgrád, 1926  
Francia háborús propagandaplakát a Vezír híd borzalmairól

A navigációról lemondva, ösztöneinkre hagyatkozva néhány perces döcögés után elérünk Kukës szélére. Már meghökkenni sincs erőnk: a csendesedő záporban esernyős emberek kuporognak jókora hulladékhegy tüzeinél. Száll a szemétgőz, a fákon színes nejlonok lobognak, mint valami tibeti emlékhelyen, és mi csak ereszkedünk ebben a koszban a Drin felé, hogy rábukkanjunk a nagy átkelés helyszínére. Kulle e Lume, ez van kiírva a víz partján egy magányos presszó előtti táblára. Ljumkula. Itt kell lennie a török hídnak, a kicsinek és a Vezírnek, amelyekről élő ember nem tudott eddig információt adni, állnak-e még. Elővesszük a régi fotót és Szöllősy festményét, ide-oda helyezkedünk, hogy összezárjuk a hegyeket, azonosítsuk a sziluettet, végül nagy nehezen megvan.


Szöllősy Aladár festménye


Megvannak a hajlatok, megvannak a hegyek pontosan, ahogy száz éve! Alattunk, több méter magas vízoszlop alatt iszaposodik a múlt. A fogadóban egy albán fiatal azt mondja, nincs mit keresnünk: amikor évtizedekkel ezelőtt földuzzasztották a Drint, a hidak is elsüllyedtek. Ott kígyózik a víz alatt az út is, a foglyok útja, mely elvezetett a kis török hídhoz meg a lehetetlenül meredek Vezírhez, majd továbbsodorta katonáinkat a hegyekbe.

 
A kisebbik ljumkulai híd a menekültekkel.
Forrás: Ratni Album, 1914–1918, Belgrád, 1926

A híd helyén ma víztömeg. Fotó: Major Anita

Felmegyünk az új betonhídra, rettenetesen nyomasztó lebámulni a mélységbe. A híd pilléreihez rögzítve teniszpálya méretű háló szárad. Erről a pontról még jobban azonosítható az egykori átkelőhely. Az innenső parton kisebb bunker lapul meg a bozótban, alatta kutyák marcangolják a partra dobott, bűzlő halbelsőségeket.

Bunker a víztározó partján. Fotó: Margittai Gábor

Enver Hodzsa hatalmas víztározót építtetett ide a hetvenes években, a gáttal elzárt Drinen vízerőművet emelve. Az építés előtt készült szovjet térképen még megvannak a régi hidak és utak is. „Nagyon van vidék. Azt hiszem, hogy az úton kívül nem lehet előrehaladni. (…) Jumkulában szerb katonáktól vásároltunk, már akinek volt pénze, kenyeret. Mi hármunk részére tudtunk egyet venni. (…) Állítólag a további úton nem kaptunk kenyeret, mert nincs” – panaszolja Szakraida István hadnagy, aki tiszttársaival összehasonlíthatatlanul jobb helyzetben volt, mint az osztrák–magyar legénység, a tisztek ugyanis alkalmanként vásárolhattak élelmet. A legénység csak ölhetett vagy tolvajkodhatott érte, ha maradt ereje…

Szerb őrség Ljumkulánál.
Forrás: Ratni Album, 1914–1918, Belgrád, 1926 

A szerbek megszállva tartották a Ljumkulától a hegyekbe vezető utat, mivel erre kellett visszavonulniuk a Rigómezőnél hátráló seregmaradványoknak. Erről az útról minden fogoly azt jegyezte föl már a kezdet kezdetén, hogy rettenetes, járhatatlan, és hogy egyre több bajtársuk hullája marad a szélére vetve. Az Albániát ismerő magyarok szerint ma is járhatatlan. A ljumkulai presszóban azt mondja a fiatalember, hogy az út tökéletes, nincs miért aggódnunk, elvisz, amerre akarjuk. Azt is mondja, száraz időben ma is kilátszik a vízből a Vezír híd meredek háta, kár, hogy nem jártunk itt tavaly nyáron, akkor még sétálni is lehetett rajta.

A halálmars albániai kiindulópontja ma már víz alatt. Fotó: Margittai Gábor

Mindenesetre, ha úgy adódik, Kukës határában betérünk ebbe a kis presszóba, és gyönyörködünk a mesterséges tó fölött összezáruló hegyek látványában, ne feledjük, hogy ez a hely volt a halámars hetedik stációja.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése